HỘP QUÀ TẾT TRUYỀN THỐNG - 01 hộp mứt Quất - 01 hộp bánh quy cao cấp - 01 lọ mứt gừng - 01 lọ mứt sấu bao tử - 01 lọ hạt đỗ tương