-         

Giảm 10% giá phòng ở (dựa trên giá tốt nhất tại thời điểm đặt phòng)

-         

Giảm 15% dịch vụ F&B tại The Onyx House & A Lounge

-         

Giảm 15% khi mua Thẻ thành viên CLB Sức khỏe

o  

Giảm giá trước 5% phí dịch vụ & 10% thuế GTGT

o  

Hiệu lực đến hết 31/03/2021

o  

Không áp dụng đồng thời với các ưu đãi/ khuyến mại khác

o  

Với phòng ở:

§ 

Giảm giá phòng tốt nhất áp dụng cho đặt phòng trực tiếp qua email: reservations@theann.com.vn; Điện thoại: +84 24 38713838; Web: www.theann.com.vn

§ 

Không áp dụng với khách đặt qua OTAs & các công ty đã ký Hợp đồng hợp tác phòng ở với khách sạn

§ 

Chủ thẻ thông báo cho Đặt phòng khi sử dụng ưu đãi và xuất trình thẻ HSBC khi sử dụng dịch vụ

§ 

Thanh toán ngay 100% tại thời điểm đặt phòng, không hoãn, không hủy, không hoàn tiền

o  

Với dịch vụ F&B tại The Onyx & A Lounge:

§ 

Chỉ áp dụng với thực đơn A la carte

§ 

Không áp dụng với đặt dịch vụ hội thảo, cartering và dịch vụ tại phòng

§ 

Chủ thẻ xuất trình thẻ HSBC khi thanh toán hóa đơn

o  

Với dịch vụ Thẻ thành viên CLB Sức khỏe:

§ 

Chủ thẻ xuất trình thẻ HSBC khi thanh toán hóa đơn