Điều khoản & điều kiện

Điều khoản & điều kiện

Quy định hủy đặt phòng

Việc hủy đặt phòng phải được tiến hành hai ngày trước ngày nhận phòng  để không bị phạt tiền thuê phòng cho một đêm. Đối với các loại phòng cao cấp (suite) và căn hộ thì việc hủy phòng phải tiến hành năm ngày trước ngày nhận phòng .

Quy định giữ phòng

Việc đặt phòng phải được đảm bảo hoặc đặt cọc. Các phương thức đảm bảo bao gồm: thẻ tín dụng, đặt cọc, thông qua công ty đối tác của The Ann Hanoi hoặc qua một công ty đã được xác nhận là khách hàng của The Ann Hanoi. Phòng sẽ được giữ cho tới trưa của ngày sau ngày nhận phòng dự kiến.

Quy định đật cọc

Quý khách có thể đặt cọc để giữ phòng. Các phương thức được chấp nhận bao gồm thẻ tín dụng hoặc tiền mặt.

Đặt phòng theo nhóm

Nếu quý vị muốn đặt từ 7 phòng trở lên vui lòng liên hệ Bộ phận Đặt phòng theo số điện thoại +84 438713838 ; Fax: +84 439729503 hoặc email: res@theann.com.vn

Quy định với thú nuôi và chó dẫn đường

Thú nuôi không được phép vào khách sạn the Ann Hanoi trừ mục đích trợ giúp cho người khuyết tật. Nhân viên của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trông giữ vật nuôi.

Giường phụ

Giường phụ có thể được bố trí tại khách sạn the Ann Hanoi. Chúng tôi cung cấp nôi cho trẻ em dưới hai tuổi miễn phí trong phòng.

Giá phòng

Tất cả giá phòng ở đây được tính theo đơn giá phòng trừ phi có thông báo khác. Tất cả mức giá ở đây chưa bao gồm phí phục vụ 5% và thuế GTGT 10%.